Voordat we uw overlastmelding in behandeling nemen, vragen wij u een aantal stappen te doorlopen. Leest u eerst deze informatie goed door.

  1. Neem eerst zelf contact op met de overlastveroorzaker(s). 
  2. Is een gesprek niet mogelijk? Of ziet u er tegenop? Neemt u dan contact op met buurtbemiddeling@buurtplein.nl
  3. U kunt ook contact opnemen met uw buurtcoach van Buurtplein Doetinchem. Hier vindt u meer informatie.
  4. Heeft u alle stappen doorlopen zonder het gewenste resultaat? Meld de overlast dan door onderstaand formulier in te vullen.
Uw gegevens
Gegevens overlastveroorzaker

Zo nee, spreek dan eerst zelf de veroorzaker aan.
Buurtbemiddeling
Zo nee, neem dan contact op met buurtbemiddeling (zie bovenaan dit formulier)


Akkoord