Er kunnen diverse oorzaken zijn voor een te hoog stroom en/of gasverbruik. Denkt u daarbij aan verouderde apparatuur met een laag energielabel. Ook apparatuur zoals een wasdroger en elektrische kacheltjes verbruiken veel stroom. U kunt nagaan of u spaarlampen en ledverlichting gebruikt.

Is uw stookgedrag anders geweest dan vorige jaren? Denkt u daarbij ook aan stengere winters bijvoorbeeld. U kunt in uw woning nagaan of u radiatoren voluit aan heeft staan in ruimtes waar u misschien niet verblijft. Een andere tip is om na te gaan of u niks voor de radiatoren heeft hangen of staan.

Ook de overstap naar een andere energieleverancier kan uiteindelijk een vertekend beeld geven. De mogelijkheid bestaat dat u een te laag voorschotbedrag heeft betaald en achteraf meer moet bijbetalen. Kijkt u eens op onze pagina over energiebesparing of op www.duurzame-energiebronnen.nl voor een aantal handige tips om energie te besparen.

Als u zelf energiebesparende werkzaamheden gaat verrichten, kijkt u dan even op onze website of u daarvoor vooraf toestemming moet aanvragen.

Checkt u eerst zelf of er sprake is van een lekkage. Draait u hiervoor de hoofdkraan dicht en kijkt u dan of de watermeter blijft doorlopen. Zo ja, dan is er ergens een lekkage. Probeert u (via de kruipruimte) te achterhalen waar de lekkage zich bevindt. Komt u hier onvoldoende uit, logt u dan in op uw persoonlijke pagina. Vult u hier het formulier "reparatieverzoek" in. Wij schakelen dan een servicemonteur of installateur in.

Staat met het dichtdraaien van de hoofdkraan, ook de watermeter stil dan is er geen lekkage aan de leiding. Neemt u dan contact op met Vitens: www.vitens.nl. Let u hierbij wel op dat als uit het nakijken van de watermeter door Vitens niets komt, de (vaak flinke) kosten voor u als bewoner zijn.

Uw corporatie geeft geen opdracht en ook geen vergoeding als het defect aan de leiding niet toe te rekenen is aan ons.

Door kleine aanpassingen in gedrag, slim omgaan met apparaten en met kleine maatregelen kunt u maandelijks flink wat energie besparen. Dit is goed is voor onze aarde, maar zorgt ook voor lagere energielasten. Bekijk de filmpjes hieronder om te zien wat u zelf kunt doen om te besparen op energielasten.  

Besparen door kleine aanpassingen in gedrag

Slim omgaan met apparaten

  

Energie besparen door kleine maatregelen

Energiezuiniger maken van woningen

Voor Sité is duurzaamheid en het energiezuiniger maken van woningen heel belangrijk. De afgelopen jaren hebben we veel energiebesparende werkzaamheden uitgevoerd. We hebben volop geïnvesteerd in het isoleren van vele woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Dit blijven we de komende jaren doen. We starten hierbij met de woningen met die het minst energiezuinig zijn. Gaan wij bij u aan de slag? Dan informeren wij u altijd ruim van tevoren.  

Zorgt de hogere energieprijs voor betalingsproblemen?

Neem contact op met Sité. We werken nauw samen met onze partners, zoals de gemeente, Buurtplein B.V. en SchuldHulpMaatje om mensen met betalingsproblemen te helpen. Er is vaak niet één oplossing, iedere situatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Op de website van de Belastingdienst ‘Proefberekening toeslagen’ kunt u alle informatie vinden, zelf een proefberekening maken en direct uw huurtoeslag aanvragen. Om via de website huurtoeslag aan te vragen of uw persoonlijke gegevens te bekijken heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via www.digid.nl. De Belastingdienst is telefonisch te bereiken via 0800-0543 (gratis).

Het kan voorkomen dat u onverwacht in een andere financiële situatie terechtkomt, of problemen heeft waardoor u uw huur niet op tijd kunt betalen. Blijf daar niet mee zitten! Als u meteen contact met ons opneemt, bespreken we uw situatie persoonlijk en kunnen we u mogelijk helpen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dit is onder andere afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de reden dat u de huur niet kunt betalen. Het is niet mogelijk om op een andere datum te betalen dan de eerste van de maand. Als u contact met ons opneemt, maken wij een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Wij kijken samen met u naar oplossingen. Dat doen we graag. Immers: hoe langer u wacht, hoe groter het probleem vaak wordt.

Heeft u ons gebeld dat u de huur heeft overgemaakt maar hebt u toch een aanmaningsbrief ontvangen? Onze excuses. Uw melding en de aanmaningsbrief hebben elkaar gekruist. U kunt deze brief alsnog weggooien. Wij adviseren u de volgende keer vóór de eerste van de maand te betalen om deze aanmaningsbrief te voorkomen. U kunt via uw persoonlijke pagina inloggen en uw openstaande facturen zien. Ook kunt u hier via IDeal direct betalen.

Als u inlogt bij 'Uw persoonlijke pagina' ziet u alle openstaande facturen onder 'Mijn facturen'. U kunt hier direct via iDeal betalen als u ziet dat de huur nog niet is betaald.

Voor de berekening van de huurprijs hanteert Het Ministerie van VROM een woningwaarderingsstelsel. Hiermee kunt u zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woninghier op de website van de Rijksoverheid kunt u de berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. 

Zodra de huur van een woning wordt opgezegd, wordt er een nieuwe huurprijs bepaald aan de hand van het huurprijsbeleid. Punten worden gegeven voor bijvoorbeeld de oppervlakte van de kamers en het energielabel. De kwaliteit van de woning komt tot uitdrukking in de puntentelling. U kunt via uw persoonlijke pagina de puntentelling van uw woning inzien. Hoe meer voorzieningen, hoe meer punten en daaraan gekoppeld een hogere huurprijs.

Het kan zijn dat u als huurder nog een relatief lage huur voor de woning heeft betaald. Zodra de huurder gaat verhuizen en de woning leegkomt, wordt de huur verhoogd, zodat deze weer in balans is met de kwaliteit van de woning.

Lagere huur kan ook!

Vanaf januari 2016 is een nieuwe wet ingegaan. Woningcorporaties moeten passend toewijzen. Om voldoende betaalbare woningen te hebben voor mensen met een laag inkomen, wordt bij sommige woningen de huurprijs verlaagd.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen bij ons. U doet dat via uw persoonlijke pagina. Vul hier het formulier 'Ik heb een klacht over de dienstverlening' in. 

 

Regionale Geschillencommissie

Soms gebeurt het dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland

 

Huurcommissie

Als u het niet eens bent met het advies van de Regionale Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. Bekijk hier voor welke onderwerpen u naar de Huurcommissie kunt stappen. 

 

Kantonrechter

Bent u het niet eens met een uitspraak van de Geschillencommissie of de Huurcommissie? Dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om de kantonrechter in te schakelen. 

 

Wijzigen rekeningnummer

Logt u in op uw persoonlijke pagina en vult u het formulier "wijzigen rekeningnummer" in. Uw rekeningnummer passen wij aan en u krijgt van ons een machtigingsbevestiging toegestuurd.

Wanneer gaat de wijziging in?

Geeft u de wijziging de eerste helft van de maand aan ons door? Dan wordt de huur de volgende keer van het nieuwe rekeningnummer afgeschreven.

Geeft u het nieuwe rekeningnummer later in de maand door? Dan wordt de volgende huur afgeschreven van het oude rekeningnummer. Pas de maand erna vindt afschrijving van het nieuwe rekeningnummer plaats.

Automatische incasso

Log in op uw persoonlijke pagina en vult u het formulier "aanvragen/opzeggen automatische incasso" in. U krijgt dan een bevestiging van ons toegestuurd.

Heeft u opleverpunten na uw renovatie/nieuwbouw? Geeft u deze dan zo spoedig mogelijk door via het formulier "reparatieverzoek". De opzichter of het uitvoerende bedrijf neemt dan contact met u op.

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. Daarom investeren wij in de kwaliteit van onze woningen. De afgelopen jaren hebben wij een groot aantal woningen in Doetinchem en omgeving opgeknapt en ook de komende jaren blijven wij investeren in onze woningen. Wij hebben een groot aantal woningen in ons bezit, circa 8.000. Wij kunnen al deze woningen, helaas, niet tegelijk opknappen. Daarom maken wij keuzes. Dat doen we als volgt:

We hebben onze woningen onderverdeeld in groepen. Bij het bepalen welke groepen in aanmerking komen voor verbetering, kijken we onder andere naar de toekomstvisie voor deze groep woningen. Als we bepaald hebben welke woningen prioriteit krijgen, proberen we het werk te combineren met andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld een schilderbeurt. We bekijken jaarlijks welke woningen in dat jaar aan de beurt zijn voor een opknapbeurt.

Uiteraard informeren wij u tijdig, wanneer uw woning aan de beurt is.

De meeste vocht en schimmelproblemen komen van binnenuit de woning. Het advies is om vaker te ventileren. Blijft ondanks uw genomen maatregelen uw huis toch vochtig? Vult u dan het formulier "reparatieverzoek" onder uw persoonlijke pagina in voor een inspectie.

Heeft u een storing van uw cv? Kijkt u dan op uw cv-ketel welke installateur u kunt bellen. U kunt 24 uur per dag, ook in de weekenden, uw cv installateur bellen als u een storing heeft of als u een vulslang nodig hebt (in de regel is het Energiewacht B.V. TEL.NR. 088-5553000, behalve als het om een VvE gaat). Heeft u geen sticker of valt uw woning onder een VvE (Vereeniging van Eigenaren)? Belt u dan met Sité via 0314-372000, wij zijn ook na werktijd en in het weekend bereikbaar via onze storingsdienst.

Wat u zelf kunt doen:

 • Controleer of er spanning aanwezig is, kijk of de waakvlam brandt (wanneer van toepassing)
 • Controleer of de waterdruk voldoende is (1,5 bar)
 • Heeft u een klokthermostaat? Zorg er dan voor dat deze op tijd loopt
 • Controleer of de warmwaterkraan niet lekt
 • Controleer of de gaskraan open staat
 • Ontlucht zonodig uw cv-ketel of vul de cv-ketel bij (wilt u weten hoe u dit doet? Op www.energiewacht.nl/klantenservice/storing vindt u instructiefilmpjes)
 • Start de cv-ketel opnieuw

Uitleg werking ltv verwarming Caenstraat flat 1 en 2:

Lage temperatuur verwarming (ltv) verwarmt een goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker dan gewone cv. Er wordt energie bespaard en men geniet in huis van meer comfort, stellen de kenners. De besparing is vooral te danken aan het feit dat de aanvoertemperatuur bij ltv van het water dat gaat naar de radiatoren, vloer- of wandverwarming, maximaal 55°C is. Bij conventionele centrale verwarming kan dat oplopen tot 80°C. Vanwege de lagere temperatuur kan ltv bij een lager energieverbruik het huis warmhouden. Dat scheelt op de gasrekening en op uitstoot van broeikasgassen. Daarom is ltv milieuvriendelijker dan gewone centrale verwarming. Verder zorgt ltv voor gezondere lucht in huis en een optimale temperatuurverdeling in de ruimte.

De voordelen van lage temperatuurverwarming

 • Zuiniger verwarmen: wanneer je je woning goed hebt geïsoleerd kan lage temperatuurverwarming zorgen voor een flinke besparing op je energieverbruik. 
 • Gelijkmatige warmtespreiding: bij een LTV-systeem wordt de warmte beter verspreid. Dit komt deels doordat de lucht bij het plafond niet veel warmer is dan de lucht bij de vloer. Door deze gelijkmatige warmtespreiding heb je minder last van koude hoekjes en tocht en voelt de temperatuur veel comfortabeler.       
 • Gezondere lucht: bij lage temperatuurverwarming zijn er logischerwijs minder sterke luchtstromen door opstijgende warmte, omdat het verschil in warmte tussen hoog en laag veel minder is. Dit heeft als voordeel dat er minder stof schroei, stofmijt en zwevend stof in de lucht is in je woning. Vooral voor mensen met gevoelige luchtwegen is dit bijzonder prettig.
 • Praktisch: door de goede isolatie gaat er weinig warmte verloren en kun je de thermostaat bijna altijd op dezelfde temperatuur later staan. Sterker nog, het wordt afgeraden om ’s nachts de thermostaat meer dan 2 graden lager in te stellen. Dit omdat het opnieuw opwarmen van de ruimte meer energie verbruikt dan deze op temperatuur te houden. Bij langere afwezigheid zoals vakanties is het nog steeds beter de temperatuur lager in te stellen.  

De nadelen van lage temperatuurverwarming

 • Relatief langzame opwarming: lage temperatuurverwarming heeft meer tijd nodig om de hele woning te verwarmen. Dit is één van de redenen dat het ook wordt aangeraden om de thermostaat bij LTV dezelfde temperatuur te laten staan.
 • Goede isolatie vereist: bij LTV met radiatoren is een goede isolatie vereist.
 • Mogelijk additioneel elektriciteitsverbruik bij LTV met cv-installatie: LTV met een cv-installatie kan iets meer elektriciteit eisen. Dit komt doordat de waterpomp in de cv-ketel langer draait. Dit is bij goed geïsoleerde woningen echter geen probleem omdat er flink wordt bespaard op het gasverbruik.
 • Grotere radiatoren: de LT-radiatoren zijn groter dan normale cv-radiatoren. Er zijn echter alternatieven zoals Low H2O radiatoren of standaard radiatoren uitrusten met een radiatorventilator

Als u lid bent van het servicefonds dan mag u zelf rechtstreeks contact opnemen met Van der Velden Gaat verder in rioleringsbeheer. Zij zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar op telefoonnummer (026) 321 53 16.

Bent u geen lid van het servicefonds, dan zijn de kosten voor de ontstopping voor uzelf.

Is er een netstoring? U kunt dit eenvoudig controleren bij uw buren: bij een netstoring hebben zij ook geen stroom. Belt u dan het nationale storingsnummer 0800 - 9009.

Heeft u geen stroom meer in alleen uw eigen woning dan kunt u eerst een zogenaamde stekkerproef uitvoeren om te achterhalen of de stroomstoring wordt veroorzaakt door een elektrisch apparaat.

Hoe werkt de stekkerproef?

U haalt alle stekkers uit het stopcontact. Denkt u ook aan stekkers van inbouwapparatuur zoals een afzuigkap en de cv. Vervolgens zet u de knop van de aardlekschakelaar weer om en steekt u één voor één de stekkers weer in het stopcontact. Zo ziet u welk apparaat een probleem oplevert. Mocht blijken dat één van uw apparaten de stroomstoring veroorzaakt, dan zijn de kosten voor uzelf. Ligt het niet aan uw eigen apparaten, dan kunt u een afspraak met ons maken via uw persoonlijke pagina.

Algemeen

Bij de woongebouwen met stook- en servicekosten worden de afrekeningen elk jaar binnen de wettelijke termijnen afgerekend en voldoet het beleid aan de wetgeving en aan de uitgangspunten van de Huurcommissie.

Servicekosten

Servicekosten zijn vergoedingen voor leveringen en diensten die Sité naast de kale huur via een maandelijks voorschotbedrag in rekening brengt. U betaalt hiermee voor diensten die wij leveren voor de gemeenschappelijke ruimten in uw appartementengebouw.

 • Uiterlijk 1 juli hebben de (oud)huurders van woongebouwen de afrekening van de servicekosten ontvangen.
 • Sité stuurt huurders van appartementencomplexen jaarlijks voor 1 januari een bericht met daarin de begroting van de servicekosten en een huurspecificatie.

Stookkosten

Stookkosten zijn de kosten voor het verwarmen van uw woning middels een centrale ketel. Voor deze kosten is een voorschotbedrag opgenomen in uw maandelijkse huurprijs. De periode die op de afrekening staat gaat over het hele jaar. In de afrekening wordt rekening gehouden met de periode van bewoning.

 • Uiterlijk 1 juli hebben de (oud)huurders van woongebouwen de afrekening stookkosten ontvangen. 

Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor deze kosten geldt vaak een maximumbedrag. Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • huismeesterkosten en kosten voor dienst- en recreatieruimten

Uw subsidiabele huur vindt u onder Mijn Huurcontract op uw persoonlijke pagina.  Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie.

Als oude en nieuwe huurder regelt u onderling samen de overnames en bepaalt u samen de eventuele waarde. Dit legt u vast op een overnameformulier die u van ons ontvangt. Uw corporatie is hierin geen partij. De nieuwe huurder is niet verplicht tot overname.

U wilt de huur opzeggen? De huur van een woning, garage en/of parkeerplaats van Sité kunt u op elke werkdag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is minimaal een maand, maximaal 3 maanden. Geeft u de huuropzegging via Mijn Sité aan ons door. Dit kan eenvoudig via het formulier "de huur van mijn woning opzeggen" of voor garages, parkeerplaatsen of bergingen. 

Uw woningafrekening is een brief met de financiële stand van zaken van de woning die door u is opgezegd. Wanneer er geen bijzonderheden zijn ontvangt u deze woningafrekening binnen 30 dagen na het inleveren van de sleutels.

Mochten er openstaande posten zijn dan wordt er altijd een specificatie daarvan meegestuurd met de woningafrekening zodat te zien is waarvan de openstaande posten zijn. Eventuele tegoeden worden binnen 7 dagen na de verzenddatum van de woningafrekening aan u overgemaakt.

Wanneer er voor u belemmeringen ontstaan in de woning door medische redenen dan mag u contact opnemen met de WMO van uw gemeente.

 • Gemeente Doetinchem, afdeling WMO (0314) 34 19 19 of via email info@buurtplein.nl
 • Gemeente Bronckhorst, adeling WMO (0575) 75 02 50 of via email info@bronckhorst.nl
 • Gemeente Oude IJsselstreek, afdeling WMO (0315) 20 92 292 of via email info@oude-ijsselstreek.nl

Sité, Wonion, Plavei, ProWonen en de Woonplaats bieden hun woningen aan op de gezamenlijke site www.thuisindeachterhoek.nl. Hier vindt u alle informatie over het inschrijven als woningzoekende, welke woningen er beschikbaar zijn, de verschillende manieren van toewijzen, urgentieaanvragen en de pagina waarop u zelf uw gegevens kunt beheren.

Voor alle informatie hoe u in aanmerking kunt komen voor urgentie kijkt u op de website van ThuisindeAchterhoek: Urgentie

Als een woning geadverteerd wordt heeft u drie dagen de tijd om de informatie van de woning te bekijken en te reageren. Om geen aanbod te missen, raden wij u aan om meerdere keren per week op de website te kijken. Een tipbericht instellen kan natuurlijk ook. U ontvangt dan een email als er een woning beschikbaar komt die voldoet aan uw zoekprofiel.

Ja, u mag een woning weigeren. Dit heeft geen consequenties voor uw inschrijving. Doet u ons hiervan bericht per e-mail. Ook vragen wij u het acceptatieformulier aan ons terug te sturen.

Heeft u een urgentieverklaring en u weigert de aangeboden woning? Dan vervalt uw urgentieverklaring.

Urgenten en andere uitzonderingsgroepen worden bemiddeld. Dit betekent dat zij een eenmalig aanbod krijgen. Dit mogen zij niet afslaan. Deze woning adverteren we niet op de website www.thuisindeachterhoek.nl maar wordt wel verantwoord.

Tot de uitzonderingsgroepen horen o.a. woningzoekenden die via gemeente/COA aangedragen worden, huurders met medische beperkingen en een indicatie, instanties voor slachtoffers van huiselijk geweld maar ook onze huurder die door sloop of groot onderhoud hun woning uit moet: definitief of tijdelijk (wisselwoning).

Heeft u voor de schoonmaak al op de schoonmaaklijsten in uw complex gekeken? Heeft dit u onvoldoende informatie gegeven, dient u via uw persoonlijke pagina het formulier "ik heb een klacht" uw verzoek in. Dit geldt ook voor klachten over onderhoud tuinen of achterpaden.

Bent u uw gebruikersnaam kwijt? Gebruik dan uw e-mailadres. Met uw gebruikersnaam kunt u zèlf via de website een wachtwoord aanmaken.

LET OP: Om in te kunnen loggen moet uw e-mailadres bij ons bekend zijn!

Browser

Uw browser kan van invloed zijn. Probeert u via www.google.nl naar onze website te gaan. Lukt dit nog niet, probeert u het dan via google chrome.

Verandert er verder niets in uw situatie, dan hoeft u niets te doen. Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst. Bij twijfel ontvangt u een formulier van de belastingdienst om uw huurprijs door te geven, doe dit dan. Mogelijk is er bij het aanleveren van de nieuwe huurprijzen iets niet goed gegaan.  Als huurder blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste gegevens bij de belastingdienst.

Uw huurcontract kan worden aangepast naar de (mede)huurder die op het adres blijft wonen. Wat is hiervoor nodig?

De vertrekkende (mede)huurder moet uitgeschreven zijn bij de afdeling bevolking van de gemeente. Vult u op uw persoonlijke pagina het formulier "eenzijdige huuropzegging" in. Noteert u hierop wie er in de woning blijft wonen.  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt het contract op naam van de (mede)huurder die blijft wonen gezet. Woont u korter dan 2 jaar samen, dan gaat het contract niet automatisch over op de medebewoner. De medebewoner is degene die niet op het huurcontract staat. Als het gaat om een medebewoner bepaalt de woningcorporatie of het huurcontract wordt aangepast.

U kunt schriftelijk bezwaar maken tot 30 juni 2023. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij het secretariaat van de huurcommissie. Het telefoonnummer is 1400 (lokaal tarief op werkdagen van 8-20.00 uur). U vindt het formulier ook op www.huurcommissie.nl. Uiterlijk 30 juni 2023 kunt u het bezwaarformulier bij ons inleveren. 

Op grond waarvan kan ik bezwaar maken?

Wanneer de huurverhoging niet voldoet aan de wettelijke regels? Deze regels kunt u lezen op de website van de huurcommissie.

Voor vragen over terugkoop van uw woning, mag u bij voorkeur via mail contact opnemen met Sité. Uw contactpersoon is Tadjana van der leeden. U kunt Tadjana mailen via het emailadres: tadjana.vanderleeden@swd.nl.